Metsähallitus

Etusivu

Tervetuloa metsäpeurasivuille! Näillä sivuilla voit tutustua kattavasti metsäpeuraan ja lajiin liittyviin kysymyksiin. Klikkaamalla ylläolevaa karttaa ja kartan linkkejä pääset alasivuille. Alasivuille pääset myös yläpalkin linkeistä.

Vuoden 2017 alusta sivusto valjastettiin Metsähallituksen koordinoiman ja EU-komission Life-ohjelmastaan osarahoittaman MetsäpeuraLIFE-hankkeen (2106-2023) viestintäkanavaksi. LIFE-hankkeesta on oma alasivunsa, johon on myös linkki yläpalkissa.

Sivusto on alkujaan tehty osana Karelia ENPI CBC -ohjelman osarahoittamaa metsäpeurahanketta, joka toteutettiin vuosina 2013-2014. Tuolloin sivusto laadittiin Metsähallituksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Venäjän Akatemian Karjalan tutkimuskeskuksen biologian instituutin yhteistyönä.

Sivuston ylläpidosta vastaa Metsähallitus.

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000