Metsähallitus

Etusivu

Metsäpeuran elämästä julkaistiin video

ke 10. joulukuuta 2014 12.05.00

Metsäpeuran eli suomenpeuran elämään voi nyt tutustua 10-minuuttisen videon avulla. Video on lyhyt oppimäärä peuran vuodenkiertoon, elinkiertoon ja tulevaisuudennäkymiin.

Metsäpeuravideon on kuvannut ja editoinut Kari Kemppainen / Boreal Picture. Videon on tilannut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vetämä suomalais-venäläinen ENPI-hanke, joka on kokonaiselta nimeltään: Establishing the cross-border cooperation to safeguard the declining wild forest reindeer population.

Tiesitkö tämän peurasta? Katso video!

Katso suomenpeuravideo!

The Wild Forest Reindeer -video

Лесной северный олень - Смотри видеофильм!

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000