Metsähallitus

Ihminen ja peura

Metsäpeurojen perässä Fennoskandiaan vaelsivat myös saalistajat - ihminen ja suurpedot. Varsinkin ihmisellä oli merkittävä vaikutus metsäpeurojen määrään. Näillä sivuilla kerrotaan metsäpeuran ja ihmisen välisestä suhteesta historiassa sekä nykypäivänä.

Kuva: Metsäpeura on saanut kuvaajasta vainun (Martti Montonen 1974).

Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000