Metsähallitus

Luontomatkailu

Metsäpeura näkeminen luonnossa on monille ikimuistoinen elämys. Peuran voi yhyttää suojelualueiden merkityiltä reiteiltä ja vaikkapa Suomenselän alueen peltoaukeilta. Alla esitellään linkkejä keskeisten metsäpeura-alueiden matkailutoimijoiden sekä valikoitujen luontokohteiden Internet-sivuille.

Kainuu

Ystävyyden puisto

Elimyssalon luonnonsuojelualue

Iso-Palosen – Maariansärkkien luonnonsuojelualue

Lentuan luonnonsuojelualue

Juortanansuon – Lapinsuon luonnonsuojelualue

Yrityksiä Kainuussa, joilla on myös metsäpeuraan liittyvää ohjelmatarjontaa

Pohjois-Karjala

Ruunaan luonnonsuojelualue

Suomenselkä ja Pohjanmaa

Peuran Polku

Salamajärven kansallispuisto

Etelä-Sydänmaa

Karjalan tasavalta, Venäjä

Karjalan tasavalta on yksi Venäjän houkuttelevimmista luontokohteista. Alueella on tarjolla erilaisia matkailupalveluja. Karjalan tasavallan kansallispuistoissa ja muissa luontokohteissa voi tavata metsäpeuroja. Alla olevan listan alueet on luokiteltu Karjalan tasavallan piireittäin. Kaikista alueista ei ole esittelyä englanniksi tai suomeksi.

Louhen piiri
Paanajärven kansallispuisto

Retkeilymajoja ja matkailupalveluita:
Niska-retkeilymaja Zashejek-kylässä
Nilmaguba-retkeilymaja
Оruzheinik-retkeilymaja
Keret-tur -matkailuyhtiö

Kalevalan piiri
Welt -matkailuyhtiö
Lisäksi matkailutaloja, mm. Voinitsassa.

Kemin piiri
Engozero -retkeilymaja
Pritchal -matkailukoti

Mujejärven piiri
Talvisjärvi -retkeilymaja
Podkova –hotelli

Segezhan piiri
Vetrenyi pojas -retkeilymaja

Puudožin piiri
Vodlajärven kansallispuisto

Lisää matkailutietoa Karjalan alueelta

Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000