Metsähallitus

Kannanhoito

Kannan hoito ja suojelu

Metsäpeurakannan hoito kuuluu maa- ja metsätalousministeriön vastuualueeseen. Käytännön toimista vastaavat erityisesti Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus. Lisäksi metsäpeuraan kiinnittävät toiminnassaan huomiota mm. Suomen Metsästäjäliitto, luonnonsuojelujärjestöt, metsästysseurat ja eräät muut paikalliset toimijat.

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi Suomen metsäpeurakannan hoitosuunnitelman vuonna 2007. Metsäpeurakantaa hoidetaan, seurataan ja tutkitaan nykyisin monenlaisin toimenpitein. Kannan hoidossa ja tutkimuksessa tarvitaan myös suomalaisten ja venäläisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Hoitosuunnitelma päivitetään vuonna 2020.

Näillä sivuilla esitellään kannanhoitoon ja suojeluun liittyviä osa-alueita.

Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000