Metsähallitus

Metsätalous

Huomiointi metsätaloudessa

Metsähallituksen metsätalouden ympäristöoppaassa on kiinnitetty huomiota metsien käsittelyyn metsäpeura-alueilla. Talvehtimisalueilla tulee suosia jäkäläpeitettä säästäviä metsänhoitotoimenpiteitä. Uudistamishakkuissa neuvotaan valitsemaan säästöpuiksi naavaisia ja luppoisia kuusiryhmiä. Hyvät vasontapaikat, kuten rämeet ja nevat reuna-alueineen, opastetaan säästämään.

Metsähallituksen ympäristöopas Metsähallituksen sivuilla.

Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000