Metsähallitus

Palautusistutukset

Metsäpeuran palautus 1970-luvun lopussa Suomenselälle on suojelun menestystarina. Kymmenen peuraa, kaksi hirvasta ja kahdeksan vaadinta, tuotiin Kuhmosta pakettiautolla Kivijärven ja Perhon rajalla sijaitsevaan totutustarhaan. Osa naaraista oli tiineenä saapuessaan ja vasoi tarhaan. Peurojen lisääntyessä niitä alettiin vapauttaa luontoon. Vapautetut yksilöt viihtyivät tarhan lähiympäristössä, Salamajärven kansallispuiston maisemissa.

Tarhaus lopetettiin vuonna 1984, jonka jälkeen Suomenselän alueella eli noin 40 peuraa. Tästä sai alkunsa nykyinen noin tuhannen yksilön kanta.

Metsäpeuran suojelua voitaisiin edistää uusilla palautusistutuksilla. Riistahallinnossa on alettu tehdä esiselvityksiä paikallisten ihmisten näkemyksistä elinympäristöltään peuralle parhaiten soveltuvilla alueilla. Näitä alueita on Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon rajaseudulla, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan rajaseuduilla sekä Pohjois-Karjalassa.

Palautusistutus suunnitellaan vuosien 2014-2015 aikana Metsähallituksen koordinoimassa hankkeessa yhteistyössä Suomen riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Suunnitteluhankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000