Metsähallitus

Neljän vuosikymmenen takainen palautusistutus toistetaan MetsäpeuraLIFE -hankkeessa. Uudet palautusistutukset ovat perusteltuja, koska niiden avulla kyetään laajentamaan metsäpeuran nykyistä esiintymisaluetta, sekä mahdollisesti myös yhdistämään olemassa olevia esiintymiä. Palautukset tehdään Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistoihin. Palautuksista kerrotaan tarkemmin välilehdellä MetsäpeuraLIFE.

Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000