Metsähallitus

Salametsästyksen ehkäisy

Metsäpeuran salakaadosta saa Karjalassa tuntuvan sakon, ja sakon suuruutta on nostettu vuosina 2013-2014. Lisäksi riistahallinto on lisännyt vartijoiden määrää. Pyrkimyksenä on myös rajoittaa moottorikelkkailua, perustaa virallisia kelkkareittejä, joihin kelkkailijat ohjataan, sekä perustaa lisää suojelualueita. Suojelualueilla voi olla erilaisia säännöksiä. Esimerkiksi sellaisilla suojelualueilla, joissa kaikki metsästys on kielletty, on salametsästyksen valvominen helpompaa. Suojelualueilla voidaan rajata myös muun muassa moottoriajoneuvojen käyttöä ja metsien hakkuita.

Lisätietoa suojelualueista löytyy täältä.

Tiedon lisääminen paikallisväestön sekä alueen viranomaisten keskuudessa on yksi tapa vaikuttaa alueella. Suomalais-venäläisessä metsäpeurahankkeessa (Karelia ENPI CBC 2013-2014) tuotettua materiaalia jaetaan Venäjän Karjalan koululaisille, jotta nuori väestö oppii tuntemaan vastuunsa ja arvostamaan metsäpeuraa.

Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000