Metsähallitus

Suurpetojen metsästys

Suomen ilves- ja karhukannat ovat runsastuneet 2000-luvulla niin paljon, että niiden metsästys on tullut mahdolliseksi kannanhoidollisin poikkeuslupaperustein. Sekä Kainuussa että Suomenselällä ilves- ja karhulupia on kohdennettu metsäpeurojen tunnetuille elinalueille metsäpeurakantaan kohdistuvan saalistuspaineen pienentämiseksi.

Kenttähavainnot ovat antaneet viitteitä, että vasojen osuus Kainuun peurakannassa on viime vuosina parantunut. Se viittaa metsäpeuraan kohdistuneen saalistuksen vähentyneen tehostuneen suurpetojen metsästyksen myötä.

Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000