Metsähallitus

Vapaaehtoistyö

Metsästäjät ovat aktiivisesti tukeneet riistantutkimusta ja riistahallintoa metsäpeurakannan seurannassa. Ennen lentolaskentoja he tekevät maastokartoitukset, joiden perusteella lentoreitit voidaan suunnitella etukäteen. Tämä säästää kalliita lentotunteja.

Suomenselällä metsästäjät keräävät vuosittain satoja, jopa tuhansia havaintoja metsäpeuroista. Pelloilla ja avoimilla soilla havaituista laumoista lasketaan vasojen, vaadinten ja hirvaiden lukumäärät. Lukujen perusteella voidaan seurata kannan ikä- ja sukupuolijakauman kehitystä. Erityisesti tieto vasojen osuudesta on tärkeää. Mikäli suurpedot alkavat vaikuttaa kantojen kokoon, tämä näkyy ensimmäisenä juuri vasojen määrässä.

Vapaaehtoistyöllä oli keskeinen rooli metsäpeurojen palautusistutuksessa Suomenselälle. Paikalliset metsästysseurat ja luonnonsuojelijat olivat pitkälti vastuussa tarhapeurojen ruokinnasta.

Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000