Metsähallitus

Metsäpeura

Metsäpeura-alalaji on osa suurta ja laajalle levittäytynyttä peurojen ja karibujen ryhmää. Kaikki peurat ja karibut edustavat samaa lajia (Rangifer tarandus). Metsäpeura kehittyi omaksi alalajikseen viimeisimmän jääkauden aikana. Sen jälkeen metsäpeuran levinneisyydessä on tapahtunut suuria muutoksia ja useiden peura- ja karibukantojen kehityssuunta on ollut taantuva.

Näillä sivuilla esitellään metsäpeuran levinneisyyden muutoksia, peurojen sukua, metsäpeuran lajiutumista villipeurasta sekä metsäpeuran ominaispiirteitä.

Kuvat: Metsäpeuran jälkiä ja papanoita.

Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000