Metsähallitus

Rangifer-suku

Rangifer-sukuun kuuluu vain yksi laji, Rangifer tarandus eli peura. Pohjois-Amerikassa Rangifer tarandus -lajin edustajia kutsutaan karibuiksi. Alalajeja peuroilla ja karibuilla on useita. Suomessa elävä poro on lähinnä tunturipeurasta (Rangifer tarandus tarandus) kesytetty muoto. Peurojen levinneisyys on sirkumpolaarinen eli tässä tapauksessa pohjoisnavan ympärillä esiintyvä.

Peurat ovat sopeutuneet erilaisiin elinympäristöihin tunturialueilta metsiin. Sitä myötä ne ovat lajiutuneet erillisiksi alalajeiksi, jotka kykenevät yhä edelleen lisääntymään keskenään. Maantieteellisten esteiden ja elinympäristövaatimusten takia eri alalajit eivät kuitenkaan pääsääntöisesti sekoitu.

Esimerkiksi huippuvuortenpeura (Rangifer tarandus platyrhynchus) on aivan erinäköinen kun metsäpeura (kuva alla). Pohjois-Amerikan metsäkaribu (Rangifer tarandus caribou) muistuttaa taas enemmän metsäpeuraa. Useat Pohjois-Amerikassa elävät karibujen alalajit ovat uhanalaisia.

Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000