Metsähallitus

Yhteystiedot ja hankekumppanit

Metsähallitus

Projektipäällikkö Sakari Mykrä
sakari.mykra[at]metsa.fi
020 639 5082; 040 631 8527

Suunnittelija Milla Niemi
milla.niemi[at]metsa.fi
020 639 4022; 040 724 6267

Hankekumppanit

Korkeasaaren eläintarha ja RanuaZoo
Eläintenhoitoyksikön päällikkö Nina Trontti
nina.trontti[at]hel.fi
09 310 37880

Liikennevirasto
Yksikön päällikkö Tuomas Toivonen
tuomas.toivonen[at]liikennevirasto.fi
029 534 3618

Luonnonvarakeskus
Tutkija Antti Paasivaara
antti.paasivaara[at]luke.fi
029 5328 753

Metsähallitus Metsätalous Oy

Paliskuntain yhdistys
Toiminnanjohtaja Anne Ollila
anne.ollila[at]paliskunnat.fi
040 199 1066

Suomen riistakeskus
Riistapäällikkö Mikael Luoma
mikael.luoma[at]riista.fi
029 431 2271

WWF Suomi
Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen
petteri.tolvanen[at]wwf.fi
0400 168 939

Ähtäri Zoo
Intendentti Mauno Seppäkoski
mauno.seppakoski[at]ahtarizoo.fi
0400 267 393

Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000