Metsähallitus

Uhat

Mikä metsäpeuraa uhkaa ja miksi sillä menee huonosti?

Suomessa ja etenkin Kainuussa 2000-luvun alkupuolelta käynnistynyt metsäpeurakannan taantuma on yhdistetty vahvasti suurpetoihin, ennen kaikkea suteen. Tottahan se on – näillä lajeilla on yhteys. Taustalla piilee kuitenkin laajempi vuorovaikutusten verkko.

Yksi merkittävä syy metsäpeuran taantumaan on se, että se on luontaisesti varsin hidas lisääntymään. Kun kuolleisuus kasvaa riittävästi ja koostuu eri tekijöistä, kannan kasvu voi pysähtyä ja kehitys kääntyä taantuvaksi.

Näillä sivuilla tarkastellaan tunnistettuja metsäpeurakantaa uhkaavia tekijöitä.

Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000