Metsähallitus

Yhteystiedot

Projektissa mukana:

Miettunen, Projektipäällikkö, Project Manager (ENPI CBC) Jenni

Jenni Miettunen, Projektipäällikkö, Project Manager (ENPI CBC)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Metsäpeurahanke 2013-2014


Toimipaikka: Oulu


+ 358 (0) 50 4092 153

Rautiainen, Erikoissuunnittelija, Senior Advisor Mikko

Mikko Rautiainen, Erikoissuunnittelija, Senior Advisor

Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut


Toimipaikka: Vaasa


+358 (0) 205 646 001

Antti Paasivaara, Tutkija, Researcher

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos


Toimipaikka: Oulu


Jukka Keränen, Riistapäällikkö, Game Manager, Kainuu area

Suomen riistakeskus


029 431 2231

Juha Heikkilä, Riistasuunnittelija, Game planner, Pohjanmaa, Ostrobothnia area

Suomen riistakeskus


029 431 2272

Danilov, Head of laboratory of zoology, Institue of Biology, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences Pjotr

Pjotr Danilov, Head of laboratory of zoology, Institue of Biology, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences

Institute of Biology, Karelian Research Centre of Russian Academy of Sciences


Panchenko, Tutkija, Senior researcher Danila

Danila Panchenko, Tutkija, Senior researcher

Institute of Biology, Karelian Research Centre of Russian Academy of Sciences


Eeva Pulkkinen, Erikoissuunnittelija, Senior Advisor

Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut, Kuhmon luontokeskus Petola, Kuhmo Visitor Centre Petola


Infolaatikko

Metsäpeura

Latinankielinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuu 700 ja Suomenselkä 1250 yksilöä, Venäjällä Karjalassa enintään 2400, Arkangelissa arviolta 1500 ja Komissa 2500 yksilöä (Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen asema on epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä). Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa: Silmälläpidettävä, mutta ei uhanalainen (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000