Metsähallitus

Etusivu

Tervetuloa metsäpeurasivuille! Näillä sivuilla voit tutustua kattavasti metsäpeuraan ja lajiin liittyviin kysymyksiin. Klikkaamalla ylläolevaa karttaa ja kartan linkkejä pääset alasivuille. Alasivuille pääset myös yläpalkin linkeistä.

Sivusto on alkujaan tehty osana Karelia ENPI CBC -ohjelman osarahoittamaa metsäpeurahanketta, joka toteutettiin vuosina 2013-2014. Tuolloin sivusto laadittiin Metsähallituksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nyk. osa Luonnonvarakeskusta) ja Venäjän Akatemian Karjalan tutkimuskeskuksen biologian instituutin yhteistyönä.

Vuoden 2017 alusta sivusto valjastettiin Metsähallituksen Eräpalveluiden koordinoiman ja EU-komission Life-ohjelmastaan osarahoittaman MetsäpeuraLIFE-hankkeen (2016-2023) viestintäkanavaksi. LIFE-hankkeesta on oma alasivunsa, johon on myös linkki yläpalkissa.

Sivuston ylläpidosta vastaa Metsähallitus.

Ajankohtaisia metsäpeurakuulumisia voit seurata Facebookissa Metsäpeura - Forest Reindeer -sivulla.

This website was originally produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000