Metsähallitus

Etusivu

Kainuulaiset metsäpeuravaatimet vapauteen Karstulassa

to 29. heinäkuuta 2021 14.22.00

Karstulan Aittosuon tuntumassa sijaitsevasta totutustarhasta vapautettiin viime perjantaina neljä metsäpeuravaadinta vasoineen. Niiden toivotaan asettuvan asumaan totutustarhan lähelle ja liittyvän myöhemmin osaksi alueen metsäpeurakantaa.

Vaatimet pyydystettiin maaliskuussa Kuhmosta ja kuljetettiin Aittosuon totutustarhaan. Tarhassa metsäpeurat ehtivät asua lähes viiden kuukauden ajan. Kolme neljästä vaatimesta vasoi totutustarhauksen aikana.

”Vapautus hoidettiin käärimällä aitaverkkoa rullalle kolmensadan metrin matkalta”, kertoo MetsäpeuraLIFE-hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja Metsähallituksesta. ”Eläimet poistuivat tarhasta kaikessa rauhassa työntekijöiden lähdettyä paikalta”.

Vasat vapautettiin yhdessä emiensä kanssa. Niiden toivotaan kiinnittävän vaatimet uudelle alueelle sen sijaan, että eläimet palaisivat vanhoille kotiseuduilleen Kainuuseen. Vaadinten liikkeitä seurataan paikannuspantojen avulla. Toistaiseksi kaikki vapautetut vaatimet ovat pysytelleet totutustarhan lähimaastossa.

Karstulan täydennysistutuksen tavoitteena on parantaa alueella elävän metsäpeurakannan ja pitkällä tähtäimellä koko Suomenselän metsäpeurakannan perinnöllistä monimuotoisuutta. Täydennysistutus on osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja, puh. 040 631 8527, sakari.mykra-pohja(a)metsa.fi

Kolme metsäpeuravaadinta ja kolme vasaa syömässä jäkälää

Valokuva. Metsäpeuravaatimet vasoineen Karstulan totutustarhassa. Kuva: MetsäpeuraLIFE, Metsähallitus.

This website was originally produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000