Metsähallitus

Etusivu

Karstulan hirvaat vapauteen

pe 17. toukokuuta 2019 13.39.00

Talvensa Karstulassa totutustarhassa viettäneet metsäpeurahirvaat vapautettiin toukokuun toisena lauantaina. Tarkoituksena on vahvistaa lähialueella elävää pientä metsäpeurakantaa.

Ähtärin, Soinin ja Karstulan seudulla elää muutaman kymmenen yksilön kokoinen metsäpeurakanta. Kanta sai alkunsa, kun kaikkiaan 16 Ähtärin eläinpuistossa syntynyttä ja kasvanutta metsäpeuraa vapautettiin Maaherransuolle ja Sikosuolle vuosina 1989 - 1993. Kaikki vapautetut metsäpeurat olivat lähtöisin vain kolmesta kantayksilöstä, joten alueen metsäpeurojen geenipohja on kapea. Siksi osakantaa vahvistetaan nyt tuomalla siihen uusia yksilöitä.

Puolentusinaa suomalaisissa eläintarhoissa syntynyttä ja kasvanutta hirvasta muutti Ähtärin eläinpuiston kokoomatarhasta kuuden hehtaarin kokoiseen totutustarhaan syyskuussa. Vapautusajankohdaksi valittiin toukokuu, koska silloin maastosta löytyy helposti sopivaa ravintoa. Hirvaat saavat myös turvaa toisistaan; metsäpeuraurokset viettävät kesänsä usein pienissä poikaporukoissa, jotka riitaantuvat vasta rykimäajan lähestyessä.

Vapauteen pääsi lopulta viisi hirvasta. ”Jouduimme lopettamaan yhden metsäpeuroista eläinsuojelullisista syistä”, MetsäpeuraLIFE-hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja harmittelee. Lopetetulla hirvaalla oli kupeessaan todennäköisesti pistohaavasta kehittynyt märkivä paise. ”Eläinlääkäri hoiti metsäpeuran nukutuksessa, mutta hoidosta huolimatta paise ei lähtenyt parantumaan”, Mykrä-Pohja kertoo.

Itse vapautus sujui vähäeleisesti: neljä hirvasta saatiin houkuteltua ulos tarhasta ensimmäisellä yrittämällä, ja viimeinenkin otti vinkistä vaarin pienen hätistelyn jälkeen. Ensimmäisen parin tunnin ajan hirvaat ihmettelivät laajentunutta elinpiiriään totutustarhan tuntumassa, mutta jo seuraavana päivänä niistä saatiin näköhavainto yli kahden kilometrin päässä totutustarhasta.

Vapautetuilla hirvailla on korvissaan pienet korvamerkit, jotka mahdollistavat eläinten yksilöllisen tunnistamisen jatkossakin. Jos näet Karstulan seudulla liikkuessasi korvamerkittyjä metsäpeuroja, voit ilmoittaa havainnoistasi hankkeen suunnittelijalle (milla.niemi(a)metsa.fi; 040 724 6267).

Ähtärin-Soinin-Karstulan metsäpeurakannan vahvistaminen ja perimän monipuolistaminen on yksi metsäpeuran suojelu- ja kannanhoitohankkeen MetsäpeuraLIFE (2016 - 2023) tavoitteista. Totutustarhausjakso toteutetaan hankeaikana vielä kahdesti, ja silloin on tarkoitus vapauttaa myös eläintarhoissa syntyneitä vaatimia.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja, p. 040 631 8527, sakari.mykra-pohja(a)metsa.fi

Metsäpeurat vapautettiin totutustarhasta Aittosuon-Leppäsuon-Uitusharjun Natura 2000 -alueelle. Valokuva: Milla Niemi/Metsähallitus

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000