Metsähallitus

Etusivu

Kolme metsäpeuraa vapauteen Lauhanvuoressa

ti 4. elokuuta 2020 13.17.00

Lauhanvuoren totutustarhasta vapautettiin heinäkuun viimeisenä perjantaina kolme metsäpeuraa. Sekä Lauhanvuoren että Seitsemisen kansallispuistoon on tänä kesänä päästetty peuroja täysi tusina kumpaankin. Vapautusten tarkoituksena on palauttaa metsäpeura sen entisille asuinsijoille läntiseen Suomeen.

Lauhanvuoren kansallispuistossa sijaitsevasta totutustarhasta vapautettiin aikuinen vaadin tänä keväänä syntyneen vasansa kanssa sekä tarhassa viime kesänä syntynyt nuori naaras. Vaatimella on vasemmassa korvassa valkoinen korvamerkki eli piltta, mutta totutustarhassa syntyneillä metsäpeuroilla ei korvamerkkejä ole.

Metsäpeuroja jäi Lauhanvuoren totutustarhaan seitsemän yksilöä. Niitä ei ole tarkoitus vapauttaa tänä kesänä. ”Ainoastaan totutustarhassa viime kesänä syntynyt nuori hirvas saatetaan vapauttaa syksyllä, jos se jää valtahirvaan jalkoihin rykimäajan alkaessa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja Metsähallituksesta.

Toistaiseksi vaikuttaa siltä, että metsäpeurojen vapautusten ajoittaminen kesälle on onnistunut hyvin. Vapautetut peurat ovat levittäytyneet maastoon, eikä niistä ole tehty totutustarhan tuntumassa kuin satunnaisia havaintoja.

Metsäpeurojen palautusistutus on osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut. Totutustarhaus jatkuu vuoteen 2022 saakka. Tavoitteena on, että hankkeen loputtua sekä Seitsemisen että Lauhanvuoren kansallispuiston tuntumassa elää muutaman kymmenen yksilön kokoinen, kasvava metsäpeurakanta.

Kaksi metsäpeuraa kävelevät aitauksessa

Kuva: Totutustarhassa tänä kesänä syntynyt vasa sekä viime kesänä syntynyt nuori naaras odottavat vapautusta Lauhanvuoren totutustarhasta (Valokuva: Milla Niemi).

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja, Metsähallitus
p. 040 631 8527, sakari.mykra-pohja(a)metsa.fi

This website was originally produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000