Metsähallitus

Etusivu

Lauhanvuoren uusin metsäpeura tehoseurantaan

to 21. helmikuuta 2019 12.16.00

Lauhanvuoressa sijaitsevaan metsäpeurojen totutustarhaan tuotiin uusi asukas viime perjantaina. Ähtäri Zoossa kesällä 2017 syntynyt nuori naaras on osa MetsäpeuraLIFE-hanketta, jonka keskeisenä tavoitteena on palauttaa metsäpeura sen entisille elinalueille Etelä-Pohjanmaalle ja Pirkanmaalle. Vaadin on samalla ensimmäinen uudenlaista paikannuslaitetta kantava metsäpeura.

Lauhanvuoren totutustarhaan muuttanut uusin tulokas sai selkäänsä 160 grammaa painavan GPS-lähettimen, joka paikantaa metsäpeuran sijainnin muutaman kerran vuorokaudessa. Sijaintiedon laite lähettää radioaaltoihin perustuvassa Digita Oy:n LoRaWAN-verkossa matkapuhelinverkon sijasta. Digita on aikaisemmin testannut vastaavia paikannuslaitteita yhteistyössä porotalouden toimijoiden kanssa, mutta nyt lähetintä kokeillaan ensimmäistä kertaa metsäpeuroille. Lähetin on liimattu eläimen selkään. Laitteen kiinnityksen hoiti Ähtäri Zoon eläinlääkäri Heini Niinimäki metsäpeuran siirron yhteydessä, ja lähetin irtoaa viimeistään keväällä talvikarvan mukana.

”Karvoihin liimattavan lähettimen etuja eläinten kaulaan kiinnitettäviin satelliittipantoihin verrattuna on muun muassa se, että liimattavaa lähetintä voidaan käyttää myös hirvailla”, kertoo suunnittelija Milla Niemi Metsähallituksen Eräpalveluista. Hirvaiden niskan turpoaminen rykimäaikaan estää pantamallisten seurantalaitteiden käytön. Satelliittipantojen hyviin puoliin puolestaan kuuluu muun muassa laajempi maantieteellinen käyttöalue. ”En näkisi erilaisten seurantalaitteiden niinkään kilpailevan keskenään, vaan ennemminkin mahdollistavan eläinten seurannan nykyistä monipuolisemmin”, Niemi toteaa.

Jos paikannuslaite osoittautuu toimivaksi metsäpeurojen seurannassa, on suunnitelmissa varustaa mahdollisimman moni totutustarhoista vapautettava yksilö seurantalaitteella. Luonnonvaraisten metsäpeurojen seuranta tapahtuu edelleen satelliittipannoilla, ja myös muutamia totutustarhasta vapautettavia yksilöitä on tarkoitus pannoittaa.

Totutustarhassa syntyneet metsäpeurat vapautetaan luontoon niiden aikuistuttua. Palautusistutukset ovat osa syksyllä 2016 alkanutta, Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoimaa EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE.

Metsäpeurojen kuulumisia voi seurata myös Facebookissa sivulla Metsäpeura - Forest reindeer.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja, p. 040 631 8527, sakari.mykra-pohja(a)metsa.fi

Nuori metsäpeuravaadin vapautettiin Lauhanvuoren totutustarhaan lähetin selässään. Valokuva: Heini Niinimäki

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000