Metsähallitus

Etusivu

Metsähallitus alkaa suunnitella metsäpeuran palautusistutusta

pe 21. marraskuuta 2014 06.00.00

Metsähallituksessa on aloitettu metsäpeuran uuden palautusistutuksen suunnitteluhanke. Suomen metsäpeurakanta koostuu Kainuun ja Suomenselän esiintymistä. Jälkimmäinen on tulosta 1970-80 –lukujen taitteessa tehdystä palautusistutuksesta. Varsinkin Kainuun osakanta on taantunut viime vuosina voimakkaasti.

Tutustu Metsäpeuran elämään uusilla sivuillamme Suomenpeura.fi:
- linkkikartta
- metsäpeuran levinneisyys (animaatio)

Metsäpeura on pohjoisen pallonpuoliskon peuran alalaji, jonka levinneisyys rajoittuu Suomeen ja Venäjän Karjalaan. Vielä 1600-luvulla peura esiintyi lähes koko Suomessa ja on aikanaan ollut maamme asuttamisen kannalta merkittävin riistalaji. Viime vuosisadan alussa sukupuuttoon metsästetty peura palasi 50-luvulla eläimistöömme, ja kanta runsastui lain suojan ja suunnitelmallisen hoidon myötä. Vuosikymmen sitten kanta etenkin Kainuussa alkoi kuitenkin taas huveta. Tutkimusten mukaan tähän on todennäköisesti eniten vaikuttanut peurojen kasvanut riski joutua suurpetojen saaliiksi lajin elinalueella tapahtuneiden elinympäristömuutosten sekä petokantojen runsastumisen seurauksena.

Suomella on erityisvastuu metsäpeuran säilymisessä. Vuonna 2007 julkaistussa Suomen metsäpeurakannan hoitosuunnitelmassa maa- ja metsätalousministeriö määrittelee lajin kannanhoidon suuntaviivat. Kannanhoidon tavoitteena on peurakantamme säilyminen elinkykyisenä ja kestävästi hyödynnettävänä riistaluonnonvarana. Palautusistutuksista hoitosuunnitelmassa todetaan, että niiden toteuttamisen edellytykset tulee selvittää. Tähän linjaukseen vastaa nyt aluillaan oleva Metsähallituksen hanke.

Palautusistutuksen suunnittelun pohjatyöksi on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa selvitetty elinympäristöltään palautukselle parhaiten kohdealueiksi soveltuvia seutuja, sekä arvioitu mahdollisen palautusistutuksen sosiaalisia vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä kyseisillä alueilla. Itse suunnitelma tulee olemaan kattava asiantuntija-analyysi palautusistutuksen toteutusvaihtoehdoista sekä toimenpiteen onnistumisen edellytyksistä.
Suunnitelma valmistuu heinäkuussa 2015, ja sen tekee Metsähallituksessa FM Sakari Mykrä. Työtä ohjaa riistaluonnonvaran suojelusta ja kestävästä käytöstä vastaavien organisaatioiden edustajista koostuva ohjausryhmä.

Lisätiedot:
Sakari Mykrä (sakari.mykra(at)metsa.fi, 044 292 6892)

This website was originally produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000