Metsähallitus

Etusivu

Metsäpeura auton alle Karstulassa

ma 29. heinäkuuta 2019 12.03.00

Karstulan Aittosuolle rakennetusta totutustarhasta toukokuussa vapautetuista metsäpeurahirvaista yksi jäi auton alle 20.-21.7. välisenä yönä. Paajalan Puolimatkassa tapahtuneessa onnettomuudessa ei sattunut henkilövahinkoja. Metsäpeura kuoli kolarissa.

Totutustarhasta vapautetut metsäpeurahirvaat aiheuttivat jo alkukesästä hämminkiä seikkaillessaan kantatiellä 58. Ennakko-odotusten vastaisesti hirvaat jäivät viettämään aikaa ihmisten ilmoille, ja niitä jouduttiin hätistelemään pois tienvarresta. ”Saimme ohikulkijoilta paljon havaintoja tiellä liikkuvista hirvaista”, kertoo projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja Metsähallituksesta. ”Nopeasti kävi selväksi, että näin käyttäytyessään hirvaat ovat liikenneturvallisuusriski, johon on reagoitava”, Mykrä-Pohja jatkaa.

Ensin kokeiltiin metsäpeurojen hätistämistä muutaman kerran huutamalla ja ilmaan ampumalla. Hirvaat eivät kuitenkaan ottaneet tästä onkeensa, joten karkotustehtävä siirrettiin poliisin tekemällä virka-apupyynnöllä paikallisten SRVA-vapaaehtoisten hoidettavaksi. SRVA eli suurriistavirka-apu on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka tarjoaa poliisille virka-apua esimerkiksi hirvieläinonnettomuuksien jälkihoidossa ja suurpetojen karkotustilanteissa.

Kangasahon Metsästysseuran puheenjohtaja Jarno Saarinen oli mukana karkottamassa metsäpeuroja tiealueelta. ”Tehokkaimmaksi tavaksi osoittautui koiran käyttö”, Saarinen toteaa. Karkotuskertoja kertyi lopulta toistakymmentä ennen kuin hirvaat päättivät siirtyä rauhallisemmille alueille. ”Viidestä hirvaasta vain yksi jäi viettämään aikaansa tien lähistöllä”, summaa Saarinen. Mitä ilmeisimmin auton alle jäänyt hirvas oli tämä kesyimmäksi osoittautunut yksilö.

Vaikka jäljelle jääneet neljä hirvasta näyttävät pysyttelevän pois tien tuntumasta, kannattaa Karstulan eteläpuolella autoilevien silti pitää silmänsä auki. Keski-Suomen ELY-keskus järjesti riskialtteimmalle paikalle peuravaarasta varoittavat liikennemerkit (Muu vaara -varoitusmerkki lisäkilvellä ”metsäpeuroja”). Ne asennettiin tielle 58 reilut viisi kilometriä Soinin risteyksestä Karstulaa kohti. Merkkien sijoittelussa käytettiin apuna yleisöltä saatuja havaintoja.

Aittosuon totutustarhasta nyt tehdyn vapautuksen tarkoituksena on vahvistaa Ähtärin, Soinin ja Karstulan alueella elävää, muutaman kymmenen yksilön kokoista metsäpeurakantaa. Vapautukset ovat osa Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoimaa ja EU:n osarahoittamaa metsäpeuran suojelu- ja kannanhoitohanketta MetsäpeuraLIFE.

Valokuva: Autoilijoilta saatiin paljon havaintoja totutustarhasta vapautetuista metsäpeurahirvaista. Kuva: Janne Kotanen.

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000