Metsähallitus

Etusivu

Metsäpeurahirvaat vapauteen Lauhanvuoressa

la 28. elokuuta 2021 12.59.00

Metsäpeurojen totutustarhasta vapautettiin elokuun puolivälissä kaksi nuorta peurahirvasta Lauhanvuoren kansallispuistoon. Seuraavan kerran vapautuksia tehdään ensi kesänä.

Molemmat vapautetut hirvaat ovat syntyneet totutustarhassa. Ne haluttiin saada tarhasta väljemmille vesille ennen syksyn rykimäaikaa. Hirvaiden uskotaan asettuvan asumaan Lauhanvuoren alueelle.

Lauhanvuoren totutustarhasta on nyt vapautettu kaikkiaan 24 metsäpeuraa. Lisäksi luonnossa on syntynyt ainakin kaksi vasaa. Seitsemisessä sijaitsevasta toisesta totutustarhasta on päästetty 19 yksilöä, ja myös siellä tiedetään syntyneen ainakin kaksi villiä vasaa.

Osa vapautetuista metsäpeuroista on merkitty kirkkaanvärisillä korvamerkeillä, joiden väriyhdistelmät mahdollistavat eläinten yksilöllisen tunnistamisen. Lisäksi kuudella aikuisella vaatimella on satelliitipanta. Havaintoja eläimistä voi toimittaa Metsähallitukselle (milla.niemi at metsa.fi).

Lauhanvuoren ja Seitsemisen palautusistutukset ovat osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE. Tavoitteena on, että hankkeen loputtua molemmissa palautusistutuspaikoissa on muutaman kymmenen yksilön kokoinen, kasvava metsäpeurakanta. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut.

Metsäpeurahirvas juoksee avoimesta portista.

Kuva: Elokuussa 2021 vapautettiin Lauhanvuoren totutustarhasta kaksi nuorta metsäpeurahirvasta. Valokuva: Milla Niemi, Metsähallitus

This website was originally produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000