Metsähallitus

Etusivu

Metsäpeuran elämästä julkaistiin video

ke 10. joulukuuta 2014 12.05.00

Metsäpeuran eli suomenpeuran elämään voi nyt tutustua 10-minuuttisen videon avulla. Video on lyhyt oppimäärä peuran vuodenkiertoon, elinkiertoon ja tulevaisuudennäkymiin.

Metsäpeuravideon on kuvannut ja editoinut Kari Kemppainen / Boreal Picture. Videon on tilannut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vetämä suomalais-venäläinen ENPI-hanke, joka on kokonaiselta nimeltään: Establishing the cross-border cooperation to safeguard the declining wild forest reindeer population.

Tiesitkö tämän peurasta? Katso video!

Katso suomenpeuravideo!

The Wild Forest Reindeer -video

Лесной северный олень - Смотри видеофильм!

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1250 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000