Metsähallitus

Etusivu

Metsäpeurat kotiutuvat totutustarhoihin

pe 1. joulukuuta 2017 14.00.00

Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoihin rakennettuihin totutustarhoihin on marraskuun aikana siirretty 13 metsäpeuraa. Tämän vuoden viimeiset siirrot tehtiin tiistaina 28.11. Metsäpeurojen odotetaan lisääntyvän totutustarhoissa, ja tulevina vuosina luontoon vapautetaan tarhoissa syntyviä yksilöitä. Tavoitteena on palauttaa laji sen entisille asuinsijoille Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle.

Syksyn neljännessä ja samalla viimeisessä siirrossa kuljetettiin kaksi metsäpeuranaarasta eli -vaadinta Seitsemisen ja yksi vaadin Lauhanvuoren totutustarhaan. Vaatimet tuotiin Ähtäri Zoosta, mutta alun perin ne ovat kotoisin ruotsalaisesta Nordens Ark -eläintarhasta. Toki nekin ovat alkujaan lähtöisin suomalaisista kantayksilöistä.

Seitsemisen totutustarhassa on nyt kuusi metsäpeuraa: neljä eläintarhoissa kasvanutta vaadinta sekä Kuhmosta pyydystetyt villi uros eli hirvas ja vaadin. Lauhanvuoressa eläimiä on seitsemän. Näistä viisi on eläintarhoissa kasvaneita metsäpeuravaatimia, joista yhdellä on mukanaan tänä keväänä syntynyt vasa. Lisäksi totutustarhaan on tuotu marraskuun alussa pyydystetty villi hirvas.

Metsäpeurojen siirrot onnistuivat erinomaisesti, ja eläimet näyttävät kotiutuneen totutustarhoihin hyvin. ”Lähes kaikki yksilöt ovat jo käyneet tutustumassa ruokinta-automaatteihin, vaikka maastossakin on runsaasti syötävää”, kertoo projektipäällikkö Sakari Mykrä Metsähallituksen Eräpalveluista. ”Nyt keskitymme huolehtimaan metsäpeurojen päivittäisestä hyvinvoinnista, ja keväällä jännitämme vasomisen onnistumista”, Mykrä toteaa.

Metsäpeurojen siirrot totutustarhoihin ja tulevaisuudessa tehtävät palautusistutukset ovat osa viime syksynä alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Sakari Mykrä, p. 040 631 8527, sakari.mykra(a)metsa.fi

www.suomenpeura.fi
www.facebook.com/metsapeura

Ruotsista tullut vaadin (oikealla) yhteisellä aterialla hirvaan kanssa Ähtäri Zoossa. Kuva: Milla Niemi / MetsäpeuraLIFE, Metsähallitus

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000