Metsähallitus

Etusivu

Metsäpeuroja alettiin vapauttaa luontoon

ke 11. syyskuuta 2019 14.20.00

Ensimmäiset metsäpeurat vapautettiin totutustarhasta Lauhanvuoren kansallispuistoon tiistaina. Tavoitteena on palauttaa metsäpeura entisille asuinsijoilleen läntiseen Suomeen.

Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistot toimivat seitsenvuotisen metsäpeuran suojelu- ja kannanhoitohankkeen päänäyttämönä. Syksyllä 2017 rakennettuihin totutustarhoihin on tuotu aikuisia yksilöitä sekä eläintarhoista että luonnosta, ja metsäpeurat ovat vasoneet aitauksissa jo kahtena kesänä. Nyt palautusistutuksessa otettiin uusi askel: ensimmäiset metsäpeurat vapautettiin Lauhanvuorelle, josta ne ovat olleet pois tiettävästi ainakin 150 vuotta. Metsäpeura metsästettiin Suomesta sukupuuttoon noin sata vuotta sitten.

Totutustarhasta päästettiin ensivaiheessa ulos neljä nuorta aikuista hirvasta. Nyt vapautetuista eläimistä kolme on peräisin suomalaisista eläintarhoista, joista ne on siirretty Lauhanvuorelle opettelemaan omatoimisempaa elämää. Yksi vapautetuista on syntynyt totutustarhassa edelliskesänä. ”Metsäpeurojen rykimäaika alkaa olla käsillä, ja nuoremmat urokset jäisivät silloin helposti valtahirvaan jalkoihin”, taustoittaa projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja ensimmäisenä vapautettujen yksilöiden valintaa.

Metsäpeurojen vapautuskäytäntöjä ja -aikataulua on kuluvana vuonna punnittu huolellisesti muun muassa siksi, että Lauhanvuoren kansallispuisto kuuluu nykyisellään susilauman reviiriin. ”Seuraamme vapautettujen yksilöiden selviämistä luonnossa tarkasti, ja päätämme jatkosta nyt saatavien kokemusten perusteella”, Mykrä-Pohja kertoo. Vapautetuilla hirvailla on värikkäät korvamerkit, jotka mahdollistavat eläinten yksilöllisen tunnistamisen. Kahdelle hirvaalle kiinnitettiin lisäksi pieni GPS-lähetin vapautuksen yhteydessä.

Vapautettujen metsäpeurojen odotetaan pysyttelevän aluksi totutustarhan lähimaastossa, johon niille järjestetään tarvittaessa tukiruokintaa.
Metsäpeuroja on tarkoitus vapauttaa Lauhanvuoren lisäksi myös Seitsemisen kansallispuistoon siellä sijaitsevasta toisesta totutustarhasta. Seuraavat vapautukset ovat ajankohtaisia myöhemmin syksyllä rykimäajan päätyttyä.

Palautusistutukset ovat osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut. Ensimmäiset metsäpeurat vietiin totutustarhoihin syksyllä 2017, ja totutustarhoista on tarkoitus vapauttaa luontoon metsäpeuroja vuoteen 2022 saakka. Tavoitteena on, että hankkeen loputtua sekä Lauhanvuoren että Seitsemisen kansallispuistojen tuntumassa elää muutaman kymmenen yksilön kokoinen, kasvava metsäpeurakanta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja, p. 040 631 8527, sakari.mykra-pohja(a)metsa.fi

Metsäpeura vapautetaan Lauhanvuoren totutustarhasta. Valokuva: Tiina Mäkelä

 

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000