Metsähallitus

Etusivu

Ontuva metsäpeura Lauhanvuoressa

pe 16. lokakuuta 2020 16.19.00

Yksi viime syksynä Lauhanvuoren totutustarhasta vapautetuista nuorista metsäpeurauroksista ontuu etujalkaansa. Hirvas on loukkaantunut todennäköisesti kiimatappelussa. Rykimäajan kolhut parantuvat yleensä itsekseen.

Lauhanvuoren kansallispuistossa retkeilleet ovat tehneet lokakuun aikana havaintoja ontuvasta metsäpeurasta. Ontuva peura on tunnistettu korvamerkkien ja sarvien muodon perusteella vuosi sitten totutustarhasta vapautetuksi hirvaaksi. Se on syntynyt keväällä 2018, eli se on nyt 2,5-vuotias.

Ontumisen taustalla on todennäköisesti kiima- eli rykimäajan tuoksinassa saatu vamma. ”Saimme aikaisemmin syksyllä retkeilijältä valokuvan, jossa tämä nyt loukkaantunut hirvas puski toisen nuoren hirvaan kanssa”, kertoo MetsäpeuraLIFE-hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja. ”Vaikka metsäpeurahirvaat eivät varsinaisesti yritä vahingoittaa toisiaan kiimatappeluissa, voivat yhteenotot olla sen verran rajuja, että vammojakin syntyy”, Mykrä-Pohja toteaa.

Ontuva metsäpeura käyttää loukkaantunutta jalkaansa jonkin verran, joten on todennäköistä, että vamma parantuu ajan kanssa. Eläimen vointia kuitenkin seurataan mahdollisuuksien mukaan. Hirvaalla ei ole paikanninlaitetta, joten retkeilijöiden havainnoista on seurannassa paljon apua.

Näköhavainnot ja mahdolliset valokuvat tai videot ontuvasta metsäpeurasta voi toimittaa MetsäpeuraLIFE-hankkeen suunnittelijalle (milla.niemi at metsa.fi; 040 724 6267). Hirvaalla on korvissaan kirkkaankeltaiset korvamerkit.

Metsäpeurojen palautusistus Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistoihin on osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut. Totutustarhaus ja metsäpeurojen vapautukset jatkuvat vuoteen 2022 saakka. Tavoitteena on, että hankkeen loputtua sekä Lauhanvuoren että Seitsemisen kansallispuiston tuntumassa elää muutaman kymmenen yksilön kokoinen, kasvava metsäpeurakanta.

Kaksi metsäpeurahirvasta puskevat toisiaan metsässä

Kuva: Loukkaantunut metsäpeurahirvas (oikealla) otti mittaa lajitoveristaan lokakuun alussa (Valokuva: Tapani Pellonniemi)

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000