Metsähallitus

Etusivu

Seitsemisen metsäpeuratokkaan täydennystä Ranualta

pe 17. marraskuuta 2017 09.44.00

Seitsemiseen rakennettuun totutustarhaan viime viikolla muuttaneet villit metsäpeurat saivat seuraa kahdesta RanuaZoossa kasvaneesta vaatimesta. Vaatimet päästettiin totutustarhaan keskiviikkoaamuna, ja ne tutustuivat villeihin lajitovereihinsa välittömästi. Tulevina vuosina luontoon vapautetaan totutustarhassa syntyviä metsäpeuroja.

Eläintarhoissa kasvaneilla vaatimilla on merkittävä rooli koko palautusistutusprojektin onnistumisessa; suurin osa sekä Seitsemisen että Lauhanvuoressa sijaitsevan toisen totutustarhan ensimmäisistä asukkaista on lähtöisin eläintarhoista. Yksi eläintarhojen keskeisistä tehtävistä onkin nykyisin luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen uhanalaisia lajeja tarhaamalla ja luontoon palauttamalla.

Eläintarhoissa syntyvien metsäpeurojen perimän monimuotoisuudesta huolehditaan valitsemalla kulloinkin käytettävät siitoseläimet tarkasti. Lajilla on oma kantakirja, johon tallennetaan tiedot kaikista yksilöistä. ”Kaikki eläintarhoissa asuvat metsäpeurat ovat kuitenkin alkujaan lähtöisin hyvin pienestä määrästä kantayksilöitä”, kertoo RanuaZoon intendenttinä työskentelevä Mari Heikkilä. Siksi tulevina vuosina paitsi palautetaan metsäpeuroja luontoon, myös kasvatetaan eläintarhakannan monimuotoisuutta tuomalla siihen mukaan ripaus villiä perimää.

Eläintarhoissa kasvaneiden vaadinten toivotaan myös rauhoittavan ja tasapainottavan totutustarhojen arkea. Niiden näyttämän esimerkin perusteella villit lajitoveritkin osaavat hakeutua ruokintapisteelle, eivätkä turhaan säiky tarhalla vierailevaa hoitajaa.

Totutustarhat ja tulevina vuosina tehtävät palautusistutukset ovat osa viime syksynä alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE. Hankkeen yhtenä tavoitteena on palauttaa laji sen entisille asuinsijoille Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Sakari Mykrä, p. 040 631 8527, sakari.mykra(a)metsa.fi

www.suomenpeura.fi
www.facebook.com/metsapeura

RanuaZoosta tuotu metsäpeuravaadin ihmettelee uutta kotiaan Seitsemisen totutustarhassa. Kuva: Milla Niemi / MetsäpeuraLIFE, Metsähallitus

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000