Metsähallitus

Etusivu

Seitsemisessä ja Lauhanvuoressa vaeltaa vapaana jo lähes 40 metsäpeuraa

ke 8. heinäkuuta 2020 12.38.00

Lauhanvuoren kansallispuistoon on vapautettu kesän aikana totutustarhasta yhdeksän metsäpeuraa, joista viimeisimmät tänä aamuna. Seitsemisen kansallispuistoon vapautettiin heinäkuun alussa kaksitoista metsäpeuraa. Vapaana kulkevan metsäpeuratokan koko kasvoi näin Seitsemisessä kahteenkymmeneen yksilöön ja Lauhanvuoressa seitsemääntoista. Metsähallituksen koordinoiman MetsäpeuraLIFE-hankkeen tavoitteena on palauttaa metsäpeura alkuperäisille asuinsijoilleen läntiseen Suomeen.

Metsäpeuroja vapautettiin Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa sijaitsevista totutustarhoista ensimmäisen kerran viime syksynä. Totutustarhoissa metsäpeurat totuttelevat uuteen asuinympäristöönsä ennen vapauttamistaan. Vapautukset ovat saaneet jatkoa heinäkuussa, kun tarhoista on päästetty luontoon yhteensä 21 metsäpeuraa.

”Valitsimme keskikesän vapautusajankohdaksi erityisesti hyvän ravintotilanteen takia”, kertoo MetsäpeuraLIFE-hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja Metsähallituksesta.” Lisäksi toivomme, että vapautetut metsäpeurat levittäytyisivät totutustarhojen lähimaastoon ennen kuin syksyn kiima- eli rykimäaika kokoaa ne taas yhteen.”

Kahdelle aikuiselle vaatimelle asennettiin keltaiset satelliittipannat ennen vapautusta. Osalla vapautetuista metsäpeuroista on kirkkaanväriset korvamerkit, jotka mahdollistavat eläinten yksilöllisen tunnistamisen. Kaikkia totutustarhassa syntyneitä yksilöitä ei ole merkitty.
Noin puolet vapautetuista metsäpeuroista on syntynyt totutustarhoissa. Loput ovat syntyneet eläintarhoissa, joista ne on siirretty totutustarhaan opettelemaan itsenäisempää elämää. Vapautettujen metsäpeurojen toivotaan jäävän asumaan kansallispuistoihin ja niiden lähialueille vapautuksen jälkeen.

Palautusistutukset ovat osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut. Totutustarhaus jatkuu vuoteen 2022 saakka. Tavoitteena on, että hankkeen loputtua sekä Seitsemisen että Lauhanvuoren kansallispuiston tuntumassa elää muutaman kymmenen yksilön kokoinen, kasvava metsäpeurakanta.

Neljä metsäpeuraa juoksee aitauksessa kohti avointa porttia

Kuva: Metsäpeuroja Lauhanvuoren totutustarhassa heinäkuussa 2020 (Valokuva: Milla Niemi).

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja, Metsähallitus
p. 040 631 8527, sakari.mykra-pohja(a)metsa.fi

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000