Metsähallitus

Etusivu

Suomenselän metsäpeurat lasketaan helmikuussa

ke 10. helmikuuta 2021 09.16.00

Suomenselän metsäpeurakannan kokoa selvitetään helmikuun puolivälin tienoille ajoittuvassa lentolaskennassa. Laskijat kaipaavat lentoreittien suunnittelun tueksi tuoreita havaintoja talvehtivista metsäpeuroista.

Metsäpeurat lasketaan helikopterista niin sanottuna totaalilaskentana. Kaikki alueella talvehtivat peurat pyritään paikallistamaan ja valokuvaamaan. Kuvista selvitetään jokaisen peuralauman koko ja lasketaan vasojen osuus kannasta.

Olosuhteet laskennalle ovat nyt hyvät, joten laskijat pääsevät liikkeelle jo lähipäivinä. ”Tarkat laskentareitit ja niiden järjestys määräytyvät peurojen sijainnin ja lento-olosuhteiden mukaan, mutta todennäköisimmin aloitamme Lappajärven tuntumasta”, kertoo tutkija Antti Paasivaara Luonnonvarakeskuksesta.

Laskentaa suunnataan esikartoitusten ja pannoitetuista metsäpeuravaatimista saatujen paikkatietojen perusteella. Suurena apuna ovat aikaisempina vuosina olleet myös yleisöhavainnot.

”Olisi hienoa, jos Suomenselän alueen asukkaat ja muut alueella liikkuvat toimittaisivat meille tuoreita havaintoja metsäpeuroista”, Paasivaara toivoo. ”Näin laskennat osataan suunnata varmasti oikeille alueille.”

Havainnot metsäpeuroista voi toimittaa sähköpostilla antti.paasivaara at luke.fi ja/tai petri.timonen at luke.fi.

Laskennat toteutetaan nelipaikkaisella R44-helikopterilla. Lentokorkeus on noin 100 metriä. Laskentalentoja tehdään olosuhteista riippuen kaikkina viikonpäivinä. Jos olosuhteet pysyvät suotuisina, laskennan arvioidaan valmistuvan helmikuun loppuun mennessä.

Edellisen kerran metsäpeurat saatiin laskettua vuonna 2018. Silloin Suomenselän metsäpeurakannan koko oli 1450 - 1500 yksilöä. Metsäpeurojen lentolaskennoista vastaa Luonnonvarakeskus.

parisenkymmentä metsäpeuraa seisoo hangella

Kuva: Kaikki laskennassa havaitut metsäpeuratokat valokuvataan. Kuvista voidaan muun muassa laskea vasojen osuus kannasta. (Valokuva: Petri Timonen, Luonnonvarakeskus)

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000