Metsähallitus

Etusivu

Tappioita totutustarhoilla

ke 13. marraskuuta 2019 09.57.00

MetsäpeuraLIFE-hankkeen totutustarhassa Seitsemisessä on nyt yksi asukas vähemmän. Totutustarhasta vastaava kenttätyöntekijä osasi epäillä jo aikaisemmin jotain tapahtuneen, kun ruokinnalla kävi vain kuusi vasaa seitsemän sijasta. Epäilys saatiin vahvistettua marraskuun toisella viikolla, kun totutustarhasta löydettiin kuollut urosvasa. Kattavia etsintöjä ei tehty aikaisemmin metsäpeurojen rykimän eli kiima-ajan vuoksi.

”Sekä löytöpaikka että ulkoiset merkit viittaavat siihen, että vasan kuolinsyy on mitä todennäköisimmin rykimän tiimellyksessä saatu vamma”, kertoo MetsäpeuraLIFE-hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja Metsähallituksesta. ”Metsäpeurahirvas voi hätistellä kilpakosijaksi tulkitsemiaan nuoria uroksia kauemmas varsin kovakouraisesti, ja joskus jopa vaatimetkin saavat vammoja”, Mykrä-Pohja kertoo.

Myös Lauhanvuoressa on todennäköisesti kuollut metsäpeura. Yksi totutustarhasta syyskuussa vapautetuista nuorista hirvaista on ollut kadoksissa jo kolmisen viikkoa. Hirvasnelikko vapautettiin totutustarhasta juuri ennen rykimäajan alkua, jotta ne välttyisivät yhteenotoilta tarhan valtahirvaan kanssa. Vapautetut hirvaat katsoivat kuitenkin sopivaksi haastaa valtahirvasta totutustarhan aidan läpi, ja siinä rytäkässä yksi niistä onnistui kietoutumaan totutustarhaa ympäröivään sähköpaimenlankaan.

Paikalle osunut hirvenmetsästysseurue sai yhdessä Metsähallituksen kenttätyöntekijän kanssa vapautettua hirvaan pinteestä, ja eläin poistui tapahtumapaikalta päällisin puolin ehjänä. ”Emme ole saaneet tästä hirvaasta yhtään havaintoa tapahtuman jälkeen, joten on todennäköistä, että se on kuollut tapahtuman aiheuttamaan stressireaktioon tai mahdollisesti saamiinsa vammoihin”, Mykrä-Pohja kertoo.

Hirvaalla on vasemmassa korvassa keltainen ja oikeassa vihreä korvamerkki, joista se on helppo tunnistaa. Lisäksi hirvaalla on niskassaan tunnistesiru, mutta sen voi lukea vain lähietäisyydeltä. Kaksi neljästä vapautetusta metsäpeurahirvaasta varustettiin GPS-paikantimella, mutta kadonneella ei paikanninta ole.

”Vaikka emme voi juurikaan puuttua totutustarhoista vapautettujen metsäpeurojen elämään, olisi hienoa, jos saisimme tiedon kadonneen hirvaan kohtalosta”, Mykrä-Pohja toteaa. Mahdolliset havainnot voi toimittaa MetsäpeuraLIFE-hankkeen työntekijöille.

Seitsemisen totutustarhassa on nyt 18 metsäpeuraa. Lauhanvuoren totutustarhassa asukkaita on kaksi enemmän. Totutustarhasta syyskuussa vapautetuista hirvaista (kadonnutta lukuun ottamatta) viimeisin havainto on tehty tämän uutisen julkaisupäivänä eli 13.11.2019.

Kuva: Lauhanvuoren kadoksissa olevalla hirvaalla on selvästi näkyvät korvamerkit eli piltat. (Valokuva: Tiina Mäkelä)

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000