Metsähallitus

Etusivu

Täydennystä Seitsemisen totutustarhaan

ti 9. lokakuuta 2018 12.50.00

Seitsemisessä sijaitsevaan metsäpeurojen totutustarhaan tuotiin viikonloppuna kaksi uutta asukasta. Korkeasaaren eläintarhassa kesällä 2017 syntyneet vaatimet ovat osa MetsäpeuraLIFE-hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on palauttaa metsäpeura sen entisille asuinsijoille Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle.

Eläintarhoissa syntyneillä metsäpeuroilla on tärkeä rooli palautusistutuksissa: niiden jälkeläiset vapautetaan tulevina vuosina luontoon paikallisen metsäpeurakannan perustaksi. Tulevien sukupolvien perimän monimuotoisuuden varmistamiseksi totutustarhoihin on tuotu myös muutamia villejä metsäpeurayksilöitä, mutta suurin osa kantaemoista on peräisin eläintarhoista.

Metsäpeura on hidas lisääntyjä, joten hankkeeseen osallistuvat Korkeasaaren eläintarha, Ähtäri Zoo ja RanuaZoo ovat kartuttaneet metsäpeuramääräänsä suunnitelmallisesti jo useamman vuoden ajan. ”Myös suurin osa tulevina vuosina syntyvistä vasoista on varattu palautusistutukseen”, kertoo kuraattori Hanna-Maija Lahtinen Korkeasaaren eläintarhasta.

Lajien suojelu on ympäristökasvatuksen ohella eläintarhojen tärkein tehtävä. Esimerkiksi Korkeasaaren eläintarha on vuosien varrella osallistunut useisiin luontoonpalautushankkeisiin. ”Erityisen hienoa on, että olemme nyt mukana palauttamassa jo kertaalleen Suomesta sukupuuttoon hävinnyttä, alkuperäistä lajia”, Lahtinen iloitsee.

Seitsemisen totutustarhassa on nyt kymmenen metsäpeuraa: kaksi viime keväänä vasonutta vaadinta jälkeläisineen, viisi vasatonta vaadinta ja yksi aikuinen uros eli hirvas. Metsäpeurojen kiima- eli rykimäaika on parhaillaan käynnissä, ja myös nyt Seitsemiseen kuljetettujen vaadinten toivotaan tiinehtyvän totutustarhassa.

Totutustarhassa syntyneet metsäpeurat vapautetaan luontoon niiden aikuistuttua. Palautusistutukset ovat osa syksyllä 2016 alkanutta, Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoimaa EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE.

Metsäpeurojen kuulumisia voi seurata myös Facebookissa sivulla Metsäpeura - Forest reindeer 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Sakari Mykrä, p. 040 631 8527, sakari.mykra(a)metsa.fi

Metsäpeuravaadinta valmistellaan kuljetukseen.Kuva: Sami Saarela/Korkeasaaren eläintarha.

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000