Metsähallitus

Etusivu

Tervetuloa tutustumaan totutustarhoihin 11. kesäkuuta

ke 1. kesäkuuta 2022 09.00.00

Metsäpeurojen totutustarhaus Seitsemisessä ja Lauhanvuoren kansallispuistossa lähestyy huipennustaan – loputkin tarhoissa asuvista metsäpeuroista vapautetaan kesän aikana. Metsähallitus Eräpalvelut järjestää avoimen yleisötilaisuuden totutustarhoilla kesäkuun toisena lauantaina. Samalla juhlistamme Life-ohjelman 30-vuotista taivalta. Tervetuloa!

Syksyllä 2016 alkaneessa metsäpeuran suojelu- ja kannanhoitohankkeessa MetsäpeuraLIFE on palautusistutettu metsäpeuroja niiden alkuperäisille elinalueille eteläiselle Suomenselälle eli Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle. Seitsemiseen ja Lauhanvuoren kansallispuistoon rakennetuissa totutustarhoissa syntyi tänä keväänä jo viides vasojen vuosiluokka, ja hankkeen aikana tarhoissa on syntynyt peräti 50 metsäpeuranvasaa. Luonnossa ensimmäiset vasat syntyivät totutustarhoista vapautetuille peuravaatimille toukokuussa 2020. Tämän kesän jälkeen sekä Seitsemisen että Lauhanvuoren alueilla elää kummassakin jo muutaman kymmenen yksilön kokoinen, lisääntyvä metsäpeurakanta.

Metsähallituksen Eräpalvelut järjestää avoimet yleisötilaisuudet totutustarhoilla Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa lauantaina 11. kesäkuuta. Metsähallituksen työntekijät kertovat silloin tarhoilla hankkeesta ja totutustarhojen peuroista. Totutustarhoissa ei voi vierailla sisällä, mutta tarhat voi kiertää omatoimisesti. Vasalliset metsäpeuravaatimet viettävät usein piilottelevaa elämää, joten täyttä varmuutta peurojen näkemisestä ei ole.

Seitsemisen tilaisuus pidetään 11.6.2022 klo 10–12. Totutustarhalle on tapahtumapäivänä opastus kansallispuiston eteläpuolelta, Liesjoentien ja Jaulintien risteyksestä. Mukaan kannattaa varata maastokelpoiset jalkineet. Lauhanvuoren tilaisuus pidetään 11.6.2022 klo 15–17. Totutustarhalle on opastus kansallispuiston länsilaidalla sijaitsevan Huhtakorven metsätien ja Lauhanvuorentien risteyksestä.

Lisätietoja tapahtumasta sekä MetsäpeuraLIFE-hankkeesta:

Sakari Mykrä-Pohja, 

Projektipäällikkö, MetsäpeuraLIFE-hanke

sakari.mykra-pohja@metsa.fi

0406318527

This website was originally produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000