Metsähallitus

Etusivu

Totutustarhojen vanhat hirvaat Ranualle ja Ähtäriin

to 8. huhtikuuta 2021 09.20.00

Maaliskuun puolivälissä MetsäpeuraLIFE-hankkeen totutustarhoihin saatiin uudet villit siitoshirvaat Kuhmosta. Samalla vanhat hirvaat muuttivat eläintarhoihin, jossa niillä on tärkeä tehtävä tulevien metsäpeurasukupolvien perinnöllisen monimuotoisuuden turvaajana.

Eläintarhoihin nyt kuljetetut metsäpeurahirvaat pyydystettiin talvella 2019 Lappajärveltä Suomenselän osakannasta. Molemmat ehtivät saattaa alkuun kaksi uutta peurasukupolvea totutustarhoissa asuessaan. Nyt niistä toivotaan piristysruisketta eläintarhakantaan.

Seitsemisen totutustarhan hirvas sai uuden kodin Ranua Zoosta. Lauhanvuoren totutustarhassa elänyt hirvas kuljetettiin Ähtärin Eläinpuistoon.
Metsäpeurahirvaat sopeutuvat eläintarhaolosuhteisiin hyvin, eivätkä nyt siirretyt eläimet tehneet poikkeusta. ”Molemmat hirvaat ovat olleet kuljetuksesta lähtien rauhallisia ja perille saavuttuaan tehneet tuttavuutta muun metsäpeuralauman kanssa”, kertoo kuraattori Hanna-Maija Lahtinen Korkeasaaren eläintarhasta.

Lahtinen toimii metsäpeuran lajikoordinaattorina eli päättää muun muassa eläinten siirroista eläintarhojen välillä ja varmistaa, että eläintarhoissa syntyvät uudet metsäpeurasukupolvet ovat perimältään mahdollisimman monimuotoisia. Korkeasaaren eläintarha vastaa metsäpeuran maailmanlaajuisesta eläintarhakannasta.

Suurin osa Suomen eläintarhoissa viime vuosina syntyneistä metsäpeuranvasoista on mukana MetsäpeuraLIFE-hankkeen palautusistutuksessa, jonka tavoitteena on palauttaa metsäpeura osaksi eteläisen Suomenselän lajistoa.

”Eläintarhoissa syntyvien vasojen käyttö palautusistutuksessa ei olisi mahdollista ilman riittävän monimuotoista ja hyvinvoivaa eläintarhakantaa”, Lahtinen muistuttaa. Yksi eläintarhojen tärkeimmistä tehtävistä on ylläpitää uhanalaisten ja harvinaistuvien lajien perinnöllistä monimuotoisuutta tarhakannassa. 

Seitsemisen ja Lauhanvuoren palautusistutukset ovat osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut.

Lisätietoja: Suunnittelija Milla Niemi, puh. 040 724 6767, milla.niemi[a]metsa.fi

Sarveton metsäpeurashirvas seisoo lumisessa taustassa.

Kuva: Seitsemisestä siirretty metsäpeurahirvas uudessa kodissaan Ranua Zoossa. Valokuva: Milla Niemi, Metsähallitus

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000