Metsähallitus

Etusivu

Viisikko Seitsemiseen

ma 27. huhtikuuta 2020 11.27.00

Seitsemisen totutustarhaan tuotiin keskiviikkona viisi nuorta metsäpeuraa. Totutustarhassa on nyt yhteensä 16 asukasta. Lisäksi tarhan ulkopuolella on seitsemän viime marraskuussa vapautettua metsäpeuraa.

Seitsemiseen nyt tuodut metsäpeurat, kolme urosta ja kaksi naarasta, ovat syntyneet viime keväänä Ähtärin Eläinpuistossa. Niiden uskotaan sopeutuvan totutustarhaolosuhteisiin nopeasti.

Viisikon kuljetusajankohtaa punnittiin tarkasti. Nuorten metsäpeurojen haluttiin pysyvän eläintarhassa tutussa ympäristössä itsenäistymiseensä saakka. Toisaalta eläimet haluttiin saada totutustarhoihin mahdollisimman nuorina, jotta tottuminen ihmiseen olisi vähäisempää.

”Metsäpeuravaatimet vierottavat edellisen vasansa ennen uuden jälkikasvun syntymää”, kertoo MetsäpeuraLIFE-hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja Metsähallituksesta. ”Varsinkin suurikokoiset urosvasat voivat luonnossa irtaantua emästään jo talven kuluessa, mutta lähtöpassit ovat edessä viimeistään toukokuussa vaatimen vasonnan lähestyessä”, Mykrä-Pohja toteaa. ”Siksi katsoimme, että nyt on sopiva hetki muutolle.”

Myöhemmin keväällä tai kesän aikana metsäpeurojen kuljetus ei olisi enää ollut mahdollista sarvien kasvun takia. Hirvieläimet kasvattavat joka kesä uudet sarvet. Kasvuvaiheessa olevat, samettisen nahan peittämät verisarvet ovat hyvin tuntoherkkiä, ja ne vuotavat vaurioituessaan paljon verta. Silloin kaikkea metsäpeurojen käsittelyä on vältettävä.

Totutustarhassa asuvat metsäpeurat ja niiden jälkeläiset vapautetaan myöhemmin Seitsemisen kansallispuistoon. Tavoitteena on palauttaa metsäpeura entisille asuinsijoilleen. Lauhanvuoren kansallispuistossa on vastaavanlainen totutustarha.

Palautusistutukset ovat osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut. Totutustarhaus jatkuu vuoteen 2022 saakka. Tavoitteena on, että hankkeen loputtua sekä Seitsemisen että Lauhanvuoren kansallispuiston tuntumassa elää muutaman kymmenen yksilön kokoinen, kasvava metsäpeurakanta.

Kaksi korvamerkittyä metsäpeuranvasaa kävelevät kuusten välissä

Kuva: Eläinkuljetustrailerista totutustarhaan päästetyt metsäpeuranvasat ihmettelevät uutta ympäristöä. (Valokuva: Sakari Mykrä-Pohja)

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja, Metsähallitus
p. 040 631 8527, sakari.mykra-pohja(a)metsa.fi

This website was originally produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000