Metsähallitus

Etusivu

Villiä perimää metsäpeuran eläintarhakantaan

to 3. maaliskuuta 2022 12.13.00

Seitsemisen ja Lauhanvuoren totutustarhojen villit valtahirvaat siirrettiin helmikuun viimeisellä viikolla Ähtäri Zoohon. Tavoitteena on parantaa metsäpeuran eläintarhakannan perinnöllistä monimuotoisuutta. Näin eläintarhoissa syntyneitä metsäpeuroja voidaan myös tulevaisuudessa käyttää palautusistutusten kantaeläiminä.

Totutustarhojen hirvaat pyydystettiin talvella 2021 Kuhmosta Kainuun osakannasta. Kaikki tänä keväänä totutustarhoissa syntyvät metsäpeuranvasat ovat niiden jälkeläisiä, ja lisää jälkikasvua hirvaille saadaan toivottavasti myöhemmin eläintarhoissa.

”Molemmat hirvaat kuljetettiin Ähtäri Zoohon, jossa ne liitettiin osaksi niin sanottua poikamieslaumaa eli nuorten hirvaiden porukkaa”, kertoo MetsäpeuraLIFE-hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja Metsähallituksesta. Tulevaisuudessa uusien asukkaiden varalle on kuitenkin muita suunnitelmia. ”Toinen uroksista jää todennäköisesti siitoshirvaaksi Ähtäriin, ja toiselle on kaavailtu paikkaa Ranua Zoosta”, Mykrä-Pohja lisää.

Luonnosta pyydystettyjen hirvaiden siirto eläintarhaan on nopein ja tehokkain keino lisätä eläintarhakannan perinnöllistä monimuotoisuutta. Siirtoa puoltaa myös se, että totutustarhassa ihmisen läsnäoloon tottuneet hirvaat ovat aikaisemminkin sopeutuneet eläintarhaolosuhteisiin hyvin.

Samalla kyydillä Ähtäriä kohti lähti vuonna 2015 Korkeasaaren eläintarhassa syntynyt metsäpeuravaadin, joka tuotiin Lauhanvuoren totutustarhaan ensimmäisten eläinten joukossa syksyllä 2017. Vaadin ei missään vaiheessa osoittanut villiintymisen merkkejä, joten sen tulevien vuosien arveltiin sujuvan paremmin eläintarhassa kuin vapaudessa. Vaadin on kuitenkin ollut arvokas yksilö metsäpeurojen palautusistutukselle - se on synnyttänyt totutustarhassa neljä hyvinvoivaa vasaa.

Siirtojen yhteydessä päästiin myös merkitsemään kaksi Seitsemisen totutustarhassa syntynyttä nuorta vaadinta korvaan kiinnitettävillä GPS-lähettimillä.

Seitsemisen ja Lauhanvuoren palautusistutukset ovat osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut. Metsäpeurojen totutustarhaus on jo loppusuoralla. Tarhoissa nyt asuvat metsäpeurat on tarkoitus vapauttaa kansallispuistoihin tulevan kesän aikana.

Sarveton metsäpeurahirvas nukkuu olkien päällä.

Kuva: Lauhanvuoren totutustarhan hirvas eläinkuljetustrailerissa ennen matkaa Ähtäri Zoohon. (Valokuva: Milla Niemi, Metsähallitus)

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja, puh. 040 631 8527, sakari.mykra-pohja(a)metsa.fi

This website has been produced with the financial assistance of the European Union,

the Republic of Finland and the Russian Federation

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000