Metsähallitus

Ihminen ja peura

Metsäpeurojen perässä Fennoskandiaan vaelsivat myös saalistajat - ihminen ja suurpedot. Varsinkin ihmisellä oli merkittävä vaikutus metsäpeurojen määrään. Näillä sivuilla kerrotaan metsäpeuran ja ihmisen välisestä suhteesta historiassa sekä nykypäivänä.

Kuva: Metsäpeura on saanut kuvaajasta vainun (Martti Montonen 1974).

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1250 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000