Metsähallitus

Ihminen ja peura

Metsäpeurojen perässä Fennoskandiaan vaelsivat myös saalistajat - ihminen ja suurpedot. Varsinkin ihmisellä oli merkittävä vaikutus metsäpeurojen määrään. Näillä sivuilla kerrotaan metsäpeuran ja ihmisen välisestä suhteesta historiassa sekä nykypäivänä.

Kuva: Metsäpeura on saanut kuvaajasta vainun (Martti Montonen 1974).

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000