Metsähallitus

Ihminen ja peura

Metsäpeurojen perässä Fennoskandiaan vaelsivat myös saalistajat - ihminen ja suurpedot. Varsinkin ihmisellä oli merkittävä vaikutus metsäpeurojen määrään. Näillä sivuilla kerrotaan metsäpeuran ja ihmisen välisestä suhteesta historiassa sekä nykypäivänä.

Kuva: Metsäpeura on saanut kuvaajasta vainun (Martti Montonen 1974).

Suolla seisova metsäpeura tuijottaa valokuvaajaa kohti

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000