Metsähallitus

Kannanhoito

Kannan hoito ja suojelu

Metsäpeurakannan hoito kuuluu maa- ja metsätalousministeriön vastuualueeseen. Käytännön toimista vastaavat erityisesti Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus. Lisäksi metsäpeuraan kiinnittävät toiminnassaan huomiota mm. Suomen Metsästäjäliitto, luonnonsuojelujärjestöt, metsästysseurat ja eräät muut paikalliset toimijat.

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi Suomen metsäpeurakannan hoitosuunnitelman vuonna 2007. Metsäpeurakantaa hoidetaan, seurataan ja tutkitaan nykyisin monenlaisin toimenpitein. Kannan hoidossa ja tutkimuksessa tarvitaan myös suomalaisten ja venäläisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Hoitosuunnitelma päivitetään vuonna 2020.

Näillä sivuilla esitellään kannanhoitoon ja suojeluun liittyviä osa-alueita.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000