Metsähallitus

Kannanhoito

Kannan hoito ja suojelu

Metsäpeurakannan hoito kuuluu maa- ja metsätalousministeriön vastuualueeseen. Käytännön toimista vastaavat erityisesti Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus. Lisäksi metsäpeuraan kiinnittävät toiminnassaan huomiota mm. Suomen Metsästäjäliitto, luonnonsuojelujärjestöt, metsästysseurat ja eräät muut paikalliset toimijat.

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi Suomen metsäpeurakannan hoitosuunnitelman vuonna 2007. Metsäpeurakantaa hoidetaan, seurataan ja tutkitaan nykyisin monenlaisin toimenpitein. Kannan hoidossa ja tutkimuksessa tarvitaan myös suomalaisten ja venäläisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Hoitosuunnitelma päivitetään vuonna 2020.

Näillä sivuilla esitellään kannanhoitoon ja suojeluun liittyviä osa-alueita.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000