Metsähallitus

Karelia ENPI CBC -hanke 2013-2014

Suomalaisten ja venäläisten metsäpeuratoimijoiden yhteishanke Karjalan ja Kainuun metsäpeurakantojen nykytilan selvittämiseksi ja metsäpeurayhteistyön tiivistämiseksi toteutettiin vuosina 2013-2014.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000