Metsähallitus

Hankkeen rahoittajina toimivat EU:n Karelia ENPI CBC -ohjelma, maa- ja metsätalousministeriö, hankkeen pääpartneri Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä partnerit Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut ja Venäjän Akatemian Karjalan tutkimuskeskuksen biologian instituutti. Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 500 000 €.

Takaisin hanke-sivulle.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000