Metsähallitus

Hankkeen rahoittajina toimivat EU:n Karelia ENPI CBC -ohjelma, maa- ja metsätalousministeriö, hankkeen pääpartneri Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä partnerit Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut ja Venäjän Akatemian Karjalan tutkimuskeskuksen biologian instituutti. Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 500 000 €.

Takaisin hanke-sivulle.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000