Metsähallitus

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (nyk. Luonnonvarakeskus) seuraa Suomen metsäpeurakantoja säännöllisesti lentolaskennoilla. Seurantapantojen avulla taas saadaan tietoja muun muassa vaelluskäyttäytymisestä ja vasojen selviämisestä.

Venäjän Karjalan puolella elävistä peuroista ei ole saatavilla yhtä tarkkoja tietoja kuin Suomesta. Tieto Karjalan metsäpeurapopulaatioiden tilasta on oleellinen osa suunniteltaessa Suomen metsäpeurakannan hoitoa, sillä kannat ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa.

Suomalais-venäläinen yhteistyöhanke ”Rajat ylittävän yhteistyön vakiinnuttaminen taantuvan metsäpeurakannan pelastamiseksi” (Establishing the cross-border cooperation to safeguard the declining wild forest reindeer population) alkoi heinäkuussa 2013 ja päättyi vuoden 2014 lopussa. Hankkeessa selvitettiin Venäjän Karjalan metsäpeurapopulaation nykytilannetta, lisättiin metsäpeuratietoutta sekä suunniteltiin tulevaa yhteistyötä.

Takaisin hanke-sivulle.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000