Metsähallitus

Venäjän Karjalan metsäpeurojen lukumäärä selvitettiin maaliskuussa 2014 lentolaskennoilla. Karjalan metsäpeuroille hankittiin satelliittiseurantapantoja vaelluskäyttäytymisen ja keskeisten laidunalueiden selvittämiseksi. Metsäpeuroihin kohdistuvia uhkia kartoitettiin yhteistyössä venäläisten ja suomalaisten tutkijoiden kanssa.

Hankkeen tulokset ja tulevaisuuden yhteistyötavoitteet koottiin toimintasuunnitelmaan. Hankkeessa tuotettiin näiden nettisivujen lisäksi materiaaleja: metsäpeuraesite, -video, -esitys ja kiertävä valokuvanäyttely.

Takaisin hanke-sivulle.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000