Metsähallitus

Venäjän Karjalan metsäpeurojen lukumäärä selvitettiin maaliskuussa 2014 lentolaskennoilla. Karjalan metsäpeuroille hankittiin satelliittiseurantapantoja vaelluskäyttäytymisen ja keskeisten laidunalueiden selvittämiseksi. Metsäpeuroihin kohdistuvia uhkia kartoitettiin yhteistyössä venäläisten ja suomalaisten tutkijoiden kanssa.

Hankkeen tulokset ja tulevaisuuden yhteistyötavoitteet koottiin toimintasuunnitelmaan. Hankkeessa tuotettiin näiden nettisivujen lisäksi materiaaleja: metsäpeuraesite, -video, -esitys ja kiertävä valokuvanäyttely.

Takaisin hanke-sivulle.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000