Metsähallitus

Suomalais-venäläisen metsäpeurahankkeen (2013-2014) lopputuotteena laadittiin metsäpeuratoimintasuunnitelma, joka sisältää tavoitteet suomalais-venäläiselle metsäpeurayhteistyölle sekä hankkeen aikana laaditut raportit.

Takaisin hanke-sivulle.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000