Metsähallitus

Metsätalous

Huomiointi metsätaloudessa

Metsähallituksen metsätalouden ympäristöoppaassa on kiinnitetty huomiota metsien käsittelyyn metsäpeura-alueilla. Talvehtimisalueilla tulee suosia jäkäläpeitettä säästäviä metsänhoitotoimenpiteitä. Uudistamishakkuissa neuvotaan valitsemaan säästöpuiksi naavaisia ja luppoisia kuusiryhmiä. Hyvät vasontapaikat, kuten rämeet ja nevat reuna-alueineen, opastetaan säästämään.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000