Metsähallitus

Metsätalous

Huomiointi metsätaloudessa

Metsähallituksen metsätalouden ympäristöoppaassa on kiinnitetty huomiota metsien käsittelyyn metsäpeura-alueilla. Talvehtimisalueilla tulee suosia jäkäläpeitettä säästäviä metsänhoitotoimenpiteitä. Uudistamishakkuissa neuvotaan valitsemaan säästöpuiksi naavaisia ja luppoisia kuusiryhmiä. Hyvät vasontapaikat, kuten rämeet ja nevat reuna-alueineen, opastetaan säästämään.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1250 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000