Metsähallitus

Neljän vuosikymmenen takainen palautusistutus toistetaan MetsäpeuraLIFE -hankkeessa. Uudet palautusistutukset ovat perusteltuja, koska niiden avulla kyetään laajentamaan metsäpeuran nykyistä esiintymisaluetta, sekä mahdollisesti myös yhdistämään olemassa olevia esiintymiä. Palautukset tehdään Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistoihin. Palautuksista kerrotaan tarkemmin välilehdellä MetsäpeuraLIFE.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000