Metsähallitus

Neljän vuosikymmenen takainen palautusistutus toistetaan MetsäpeuraLIFE -hankkeessa. Uudet palautusistutukset ovat perusteltuja, koska niiden avulla kyetään laajentamaan metsäpeuran nykyistä esiintymisaluetta, sekä mahdollisesti myös yhdistämään olemassa olevia esiintymiä. Palautukset tehdään Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistoihin. Palautuksista kerrotaan tarkemmin välilehdellä MetsäpeuraLIFE.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000