Metsähallitus

Salametsästyksen ehkäisy

Metsäpeuran salakaadosta saa Karjalassa tuntuvan sakon, ja sakon suuruutta on nostettu vuosina 2013-2014. Lisäksi riistahallinto on lisännyt vartijoiden määrää. Pyrkimyksenä on myös rajoittaa moottorikelkkailua, perustaa virallisia kelkkareittejä, joihin kelkkailijat ohjataan, sekä perustaa lisää suojelualueita. Suojelualueilla voi olla erilaisia säännöksiä. Esimerkiksi sellaisilla suojelualueilla, joissa kaikki metsästys on kielletty, on salametsästyksen valvominen helpompaa. Suojelualueilla voidaan rajata myös muun muassa moottoriajoneuvojen käyttöä ja metsien hakkuita.

Lisätietoa suojelualueista löytyy täältä.

Tiedon lisääminen paikallisväestön sekä alueen viranomaisten keskuudessa on yksi tapa vaikuttaa alueella. Suomalais-venäläisessä metsäpeurahankkeessa (Karelia ENPI CBC 2013-2014) tuotettua materiaalia jaetaan Venäjän Karjalan koululaisille, jotta nuori väestö oppii tuntemaan vastuunsa ja arvostamaan metsäpeuraa.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000