Metsähallitus

Suurpetojen metsästys

Suomen ilves- ja karhukannat ovat runsastuneet 2000-luvulla niin paljon, että niiden metsästys on tullut mahdolliseksi kannanhoidollisin poikkeuslupaperustein. Sekä Kainuussa että Suomenselällä ilves- ja karhulupia on kohdennettu metsäpeurojen tunnetuille elinalueille metsäpeurakantaan kohdistuvan saalistuspaineen pienentämiseksi.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000