Metsähallitus

Suurpetojen metsästys

Suomen ilves- ja karhukannat ovat runsastuneet 2000-luvulla niin paljon, että niiden metsästys on tullut mahdolliseksi kannanhoidollisin poikkeuslupaperustein. Sekä Kainuussa että Suomenselällä ilves- ja karhulupia on kohdennettu metsäpeurojen tunnetuille elinalueille metsäpeurakantaan kohdistuvan saalistuspaineen pienentämiseksi.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000