Metsähallitus

Suurpetojen metsästys

Suomen ilves- ja karhukannat ovat runsastuneet 2000-luvulla niin paljon, että niiden metsästys on tullut mahdolliseksi kannanhoidollisin poikkeuslupaperustein. Sekä Kainuussa että Suomenselällä ilves- ja karhulupia on kohdennettu metsäpeurojen tunnetuille elinalueille metsäpeurakantaan kohdistuvan saalistuspaineen pienentämiseksi.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1250 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000