Metsähallitus

Vapaaehtoistyö

Metsästäjät ovat aktiivisesti tukeneet riistantutkimusta ja riistahallintoa metsäpeurakannan seurannassa. Ennen lentolaskentoja he tekevät maastokartoitukset, joiden perusteella lentoreitit voidaan suunnitella etukäteen. Tämä säästää kalliita lentotunteja.

Suomenselällä metsästäjät keräävät vuosittain satoja, jopa tuhansia havaintoja metsäpeuroista. Pelloilla ja avoimilla soilla havaituista laumoista lasketaan vasojen, vaadinten ja hirvaiden lukumäärät. Lukujen perusteella voidaan seurata kannan ikä- ja sukupuolijakauman kehitystä. Erityisesti tieto vasojen osuudesta on tärkeää. Mikäli suurpedot alkavat vaikuttaa kantojen kokoon, tämä näkyy ensimmäisenä juuri vasojen määrässä.

Vapaaehtoistyöllä oli keskeinen rooli metsäpeurojen palautusistutuksessa Suomenselälle. Paikalliset metsästysseurat ja luonnonsuojelijat olivat pitkälti vastuussa tarhapeurojen ruokinnasta.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000